Usnesení Okresního výboru KDU-ČSL Třebíč ze dne 22. září 2011

Usnesení ze schůze OV KDU-ČSL v Třebíči dne 22.9.2011
 
 
 1. OV KDU-ČSL bere na vědomí:
 • Politickou informaci a informaci z CV přednesenou předsedou KV KDU-ČSL br. Štěpánem Komárkem
 • Informaci z KV přednesenou br. Jaroslavem Hrubým
 • Informaci o přípravě krajských a senátních voleb na okrese Třebíč
 
 1. OV KDU-ČSL určil delegáty krajské nominační konference, která se bude konat 3.12. 2011 takto:
 • Řádně zvolení delegáti krajské konference ( na OK konané 10.9.2010 v Jaroměřicích), kteří jsou zároveň členy OV ( Lukáš Komárek, Josef Šmahel, Jiří Krátký, Petr Širůček, Stanislav Křeček, Jiří Švaříček, Jan Musil, Miroslav Prokeš, Miroslav Vrbka)
 • 1. náhradník (Petr Žák)
 • Další náhradníci – ostatní řádně zvolení delegáti krajské konference seřazení dle abecedy (Dokulil Ladislav, Hadraba Lubomír, Hlouch Jiří, Kračmarová Alena, Lukasová Alžběta, Slabá Ludmila, Šumpela Oldřich, Vejtasa Josef)
 
 1. OV KDU-ČSL schvaluje:
 • Výsledek primární volby do senátu a vyjadřuje plnou podporu Josefovi Herbrychovi jako kandidátovi za KDU-ČSL ve volebním obvodu 53 Třebíč. Navrhuje CV KDU-ČSL jeho schválení.
 
 1. OV KDU-ČSL stanovuje termín příštího zasedání OV na úterý 25.10.2011.

 

Jaroslav Hrubý
Předseda OV KDU-ČSL Třebíč