Usnesení Okresní konference KDU-ČSL Třebíč konané dne 20. dubna 2013

1. Okresní konference schválila:

 1. program jednání

 2. jednací řád okresní konference

 3. volební řád okresní konference

 4. volební a mandátovou komisi ve složení: Ing. Petr Žák, MUDr. František Dvořáček, Ing. Pavel Holík

 5. návrhovou komisi ve složení: Mgr. Štěpán Komárek, Ing. Jiří Karas, Ing. Jiří Pálenský

 6. Počet členů OV celkem na 17, počet členů OP celkem na 7 a počet místopředsedů OV na 2.

 

2. Okresní konference zvolila

 • předsedu okresního výboru

  • Ing. Jaroslav Hrubý

 

 • místopředsedy okresního výboru

  • Mgr. Štěpán Komárek

  • MUDr. Tomáš Preininger

 

 • členy okresního výboru

  • Mgr. Marie Dudíková

  • Stanislav Hadraba

  • Lenka Koláčná

  • Lukáš Komárek

  • Václav Kračmar

  • Ing. Stanislav Křeček

  • Jiří Krátký

  • Bc. Miroslav Krupica Msc.

  • Mgr. Alžběta Lukasová

  • Mgr. Jan Musil

  • Ing. Jiří Pálenský

  • Miroslav Prokeš

  • Josef Simandl

  • Ing. Marie Vorlíčková

 

 • předsedu okresní revizní komise

  • Ing. Petr Žák

 

 • členy okresní revizní komise

  • Alois Bačák

  • Marie Nováková

 

 • delegáty krajské konference

  • Mgr. Marie Dudíková

  • Lubomír Hadraba

  • Stanislav Hadraba

  • Marianna Hansová

  • Lenka Koláčná

  • Lukáš Komárek

  • Ing. Stanislav Křeček

  • Mgr. Alžběta Lukasová

  • Bohumil Potůček

  • Miroslav Prokeš

  • Ing. Petr Širůček

  • Miroslav Vrbka

  • Ing. Petr Žák

  • Marie Hrůzová

  • Bc. Miroslav Krupica MSc.

  • Ing. Marie Vorlíčková

  • Pavel Polehla

  • (pozn. dalšími delegáty z titulu členství v krajském výboru jsou Ing. Jaroslav Hrubý, Mgr. Štěpán Komárek, MUDr. Tomáš Preininger a Ing. Jan Karas)

 

 • náhradníka delegátů krajské konference

  • Václav Kračmar

 

 • Delegáty na celostátní sjezd

  • Mgr. Marie Dudíková

  • Stanislav Hadraba

  • Mgr. Alžběta Lukasová

  • Ing. Aleš Veleba

  • (pozn. dalšími delegáty z titulu členství v celostátní konferenci jsou Ing. Jaroslav Hrubý, Mgr. Štěpán Komárek a MUDr. Tomáš Preininger)

 

 • Náhradníky delegátů na celostátní sjezd v pořadí

 1. Miroslav Prokeš

 2. Miroslav Vrbka

 

3. Okresní konference navrhuje

 • Ing. Jaromíra Kalinu na funkci předsedy KV KDU-ČSL Kraje Vysočina.

 • Mgr. Štěpána Komárka, Ing. Jaroslava Hrubého, Mgr. Marii Dudíkovou, MUDr. Tomáše Preiningera a Ing. Jiřího Pálenského na členy KV KDU-ČSL Kraje Vysočina

 • Mgr. Štěpána Komárka na funkci místopředsedy KV KDU-ČSL Kraje Vysočina.

 

4. Okresní konference podporuje

 • kandidaturu Doc. JUDr. Pavla Svobody a Ing. Pavla Šustra do voleb do Evropského parlamentu.

 

5. Okresní konference děkuje

 • členům odstupujícího OV za jejich práci.

 • Jednotě sv. Josefa a členům MO KDU-ČSL Jaroměřice nad Rokytnou za pomoc při uspořádání okresní konference.

 

6. Okresní konference vyzývá

 • předsedy a členy všech MO, aby oslovili vhodné kandidáty do komunálních voleb v roce 2014.