Usnesení Okresní konference KDU-ČSL Třebíč konané dne 11. dubna 2015

Datum konání: 11. dubna 2015
Počet delegátů: 100
Počet přítomných delegátů: 66

 

Okresní konference schválila:

 1. program jednání

 2. jednací řád okresní konference

 3. volební řád okresní konference

 4. volební a mandátovou komisi ve složení: Kateřina Bartošíková, Jana Švaříčková, Josef Stoklas, Ludmila Prokešová, Jaroslav Jurka

 5. návrhovou komisi ve složení: Štěpán Komárek, Marie Dudíková, Josef Herbrych

 6. Počet členů OV celkem na 17, počet členů OP celkem na 6 a počet místopředsedů OV na 2.

 

2. Okresní konference zvolila

 • předsedu okresního výboru

  • Ing. Jaroslav Hrubý

 

 • místopředsedy okresního výboru

  • Mgr. Štěpán Komárek

  • Mgr. Marie Dudíková

 

 • členy okresního výboru

  • Bc. Miroslav Krupica MSc.

  • Josef Herbrych

  • MUDr. Tomáš Preininger

  • Ing. Pavel Janata

  • Lukáš Komárek

  • Ing. Petr Žák

  • Miroslav Prokeš

  • Ing. Marie Vorlíčková

  • Bohumil Kovář

  • Stanislav Hadraba

  • Josef Simandl

  • Oldřich Šumpela

  • Lenka Koláčná

  • Mgr. Jan Musil

 

 • předsedu okresní revizní komise

  • Marie Nováková

 

 • členy okresní revizní komise

  • Terezie Komárková

  • Ing. Karel Lavický

 

 • delegáty krajské konference

  • Ing. Pavel Janata

  • Josef Herbrych

  • Ing. Petr Žák

  • Bc. Miroslav Krupica MSc.

  • Miroslav Prokeš

  • Lukáš Komárek

  • Stanislav Hadraba

  • Bohumil Kovář

  • Oldřich Šumpela

  • Jan Karásek

  • Stanislav Karlík

  • Ing. Martin Mastný

  • Mgr. Jan Musil

  • Stanislav Žák

  • Mgr. Alžběta Lukasová

  • Václav Kračmar Dis.

  • (pozn. dalšími delegáty z titulu členství v krajském výboru jsou Ing. Jaroslav Hrubý, Mgr. Štěpán Komárek, MUDr. Tomáš Preininger a Mgr. Marie Dudíková)

 

 • náhradníky delegátů krajské konference v pořadí

  1. Ing. Petr Širůček

  2. Ludmila Prokešová

  3. Jan Šabata

  4. Marie Hrůzová

 

 • Delegáty na celostátní sjezd

  • Ing. Jaroslav Hrubý

  • Ing. Pavel Janata

  • MUDr. Tomáš Preininger

  • Josef Herbrych

  • (pozn. dalším delegátem z titulu členství v celostátní konferenci je Mgr. Štěpán Komárek)

 

 • Náhradníky delegátů na celostátní sjezd v pořadí

  1. Mgr. Marie Dudíková

  2. Ing. Petr Žák

  3. Lukáš Komárek

  4. Miroslav Prokeš

  5. Stanislav Hadraba

  6. Václav Kračmar Dis.

 

3. Okresní konference navrhuje

 • Ing. Jaromíra Kalinu na funkci předsedy KV KDU-ČSL Kraje Vysočina.

 • Mgr. Štěpána Komárka na funkci člena Celostátní konference.

 • Na funkci člena KV

  • Mgr. Marie Dudíková

  • Josef Herbrych

  • Ing. Jaroslav Hrubý

  • Ing. Pavel Janata

  • Mgr. Štěpán Komárek

  • MUDr. Tomáš Preininger

  • Ing. Petr Žák

 

4. Okresní konference děkuje

 • Jednotě sv. Josefa a členům MěO KDU-ČSL Jaroměřice nad Rokytnou za pomoc při uspořádání okresní konference.