Pomůže etická výchova při potírání šikany ve školách?

Takto zněla otázka ve středečním ČT1 Radiožurnálu, když se začalo hovořit o zavedení etické výchovy ve školách.

Je ale hlavním cílem zavést účinný prostředek v boji proti šikaně? Co je to vůbec šikana, a jak lze proti ní bojovat?

Lidé mohli volat do studia a sdělovat své názory. Převažovaly odpovědi typu - etická výchova ve škole by neměla formovat děti, od toho je primárně rodina.

Ano jistě. Odpovědnost za chování dítěte nese převážně rodina, ve které vyrůstá.

Proč tedy ano zavedení etické výchovy do škol?

Etika se podle encyklopedie zabývá teoretickým zkoumáním hodnot a principů, které usměrňují lidské jednání v situacích, kdy existuje možnost volby prostřednictvím svobodné vůle. Hodnotí činnost člověka z hlediska dobra a zla. Na rozdíl od morálky, která je blíže konkrétním pravidlům, se etika snaží najít společné a obecné základy, na nichž morálka stojí, popř. usiluje morálku zdůvodnit.

Je třeba si položit otázku, zda rodiče, kteří nežili, ani nebyli vychováváni v prostředí, kde by bylo možno se rozhodnout dle svobodné vůle, natož rozebírat otázku dobra a zla, dokážou děti připravit na příchod do společnosti ( kolektivu), která se jistě není vzhledem k věku schopna rozhodovat podle správných kritérií.

Pouze se obávám, jestli se najde dostatek osvícených učitelů, kteří budou "schopni" tento předmět vyučovat.... Doufejme že ano. Po poznání dobra a zla a  po zažití těch správných principů pak jistě zmizí šikana a další problémy ze škol jako pára nad hrncem sama od sebe zcela automaticky.