POCHOD PRO ŽIVOT

Stále rostoucí počet účastníků jubilejního desátého Pochodu pro život prošel v počtu více než dvou tisíc lidí v sobotu 20. března 2010 centrem Prahy. Velké množství lidí neslo bílé dřevěné kříže, které organizátoři připravili jako symboly obětí genocidy potratů.

Ta si v naší zemi vyžádá ročně více než 25 tisíc zabitých počatých dětí.

  

 

Hnutí Pro život ČR (HPŽ ČR) Pochodem pro život opakovaně vnáší mezi širokou veřejnost otázku, zda je potratová legislativa z roku 1986, respektive 1957 skutečně nutná.

 

 

Letošnímu ročníku pochodu předcházela konference na téma "Pasti umělého oplození". Se svými příspěvky vystoupili vzácní hosté: salcburský světící biskup Andreas Laun, ředitel sekce pro mládež ČBK P. Vít Zatloukal, gynekolog MUDr. Mario Šmehil a viceprezidentka HPŽ ČR Zdeňka Rybová. Biskup Laun jako světově uznávaný moralista shrnul ve svém příspěvku důvody, které vedou k rozlišování mezi terapií neplodnosti a asistovanou reprodukcí. P. Zatloukal hovořil ze své zkušenosti v pastoraci mládeže o nástrahách, které čekají dospívající a dospělé mladé lidi, kteří se narodili tzv. ze zkumavky a zmínil problém hledání vlastní identity. Dr. Šmehil jako gynekolog vysvětlil, jak jednotlivé procesy in vitro fertilizace probíhají a kde jsou problematická místa, na která lékařská etika dosud nenachází odpověď, která by respektovala integritu lidské bytosti v počátečních okamžicích jejího biologického vývoje. Zdeňka Rybová krátce hovořila o řešení neplodnosti formou osvojení dětí.

Na konferenci navazovala slavnostní mše svatá v dominikánském kostele sv. Jiljí na pražském Starém městě. Spolu s biskupem Launem koncelebroval biskup Ladislav Hučko a 23 kněží z celé republiky. Kostel byl zcela zaplněn. V homilii zaznělo, že katolíkem se nemůže nazývat ten, kdo není ochráncem života slabých, bezbranných lidských bytostí. Biskup Laun zmínil, že zápas o obnovu úcty k životu je v naší době jeden z nejdůležitějších. Na závěr mše svaté předal Radim Ucháč, prezident HPŽ ČR, pozdravy účastníkům od řady českých a moravských biskupů, kteří se z účasti omluvili. V následujícím průvodu celého Pochodu pro život, který vyšel ve po 14. hodině od dominikánského kostela směrem na Václavské náměstí šel v čele světící salcburský biskup Andreas Laun. Pochod pro život byl ukončen před 16. hodinou u sochy svatého Václava Svatováclavským chorálem a českou státní hymnou.

Více fotografií naleznete na www.prolife.cz