Zpráva z farního dne v Mohelně

V sobotu 9.září 2017 proběhlo již tradiční setkání v areálu mohelenské fary s bohatým programem pro malé i velké účastníky. Mezi šedivými dny byl nám tento dopřán slunečný až do pozdního večera.
Přátelskou atmosféru zpestřila Mohelenská kapela, jejíž melodie zněly k poslechu po celé odpoledne.
Slova na uvítanou pronesl otec Petr Václavek, na než navázal přednáškou o zjevení Panny Marie ve Fatimě. Svou přítomností a duchovní službou potřebným nás doprovázel po celé odpoledne.
Pro zodpovídání dotazů a vyslechnutí podnětů na rovině politické nás svou přítomností poctil kandidát nadcházejících voleb do Poslanecké sněmovny za KDU-ČSL pan Josef Herbrych.
Po absolvování dětských soutěží na téma příběhů z Bible následoval koncert mohelenské scholy SMS v kostele. Zde zazněly hymny ze světových dnů mládeže a něco málo o historii těchto setkání papeže s mladými lidmi.
Marně jsme čekali na zábavného kejklíře, který nedorazil. To však krásné odpoledne nijak nepokazilo. O to více času bylo na prohlídku fary vyzdobenou výtvarnými pracemi žáků ZŠ Mohelno na téma "Víra, láska, naděje, přátelství" a šaty z dílen z daleké Tanzanie. Život v Tanzanské misii nám i prostřednictvím videoprojekce přiblížila Míša Šindelková.
Po vydatném občerstvení a spoustě zážitků v celého dne nezbývalo, než přichystat nocleh na faře pro odvážné kluky a holky, jejichž hojný počet pořadatele mile překvapil, leč nezaskočil. Mladším dětem stačila k ukolébání pohádka. Starší bylo třeba ještě "dounavit" noční dobrodružnou procházkou po vsi.
Za požehnaný den a noc jsme společně poděkovali nedělní bohoslužbou a už teď se těšíme na setkání v roce 2018.

" "