Naše učitele zřejmě nic netrápí

Jedině tak si lze vysvětlit nezájem našich učitelů zúčastnit se besedy s místopředsedkyní výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mláděž a tělovýchovu Michaelou Šojdrovou, kterou zorganizovala vzdělávací organizace Commservis ve spolupráci s KDU-ČSL. Přesto byla beseda zajímavá a někteří přítomní učitelé se zapojili do debaty velmi živě. Nejvíce času bylo věnováno otázce státních maturit a plánovanému výstupnímu hodnocení na základních školách. Rovněž byla zmíněna problematika normativů na žáka a nutnost jejích změn tak, aby již nadále neklesala úroveň našich škol. Moderátorem besedy byl Jaroslav Hrubý.