Horác číslo 36 - Velikonoční vydání

Milé sestry a milí bratři!

letošní začátek roku přinesl do našich životů mnoho změn a překvapivých zvratů. Jistě velkou událostí pro křesťanský svět bylo oznámení papeže Benedikta o odstoupení z úřadu Petrova stolce.

 

Toto a více se dočtete ve velikonočním vydání 36 občasníku naší okresní organizace Horác.