Horác č. 26

Právě vychází 26 číslo občasníku naší okresní organizace Horác. Jako obvykle si jej můžete stáhnout ve formátu PDF ve dvou verzích.
1. verze pro prohlížení a tisk na 4 stranách.
2. verze pro tisk na 1 list formátu A4. Po přehnutí natištěného listu vznikne malá knížka.

Pozor! Na stránkách běží anketa, zda by jste uvítali tištěného Horáce na větším papíře. Formát A3 by zvětšil písmo na dvojnásobnou výšku, ale prodražil náklady na tisk.