Horác č. 25

Právě vychází 25 číslo občasníku naší okresní organizace Horác. Jako obvykle si jej můžete stáhnout ve formátu PDF ve dvou verzích.
1. verze pro prohlížení a tisk na 4 stranách.
2. verze pro tisk na 1 list formátu A4. Po přehnutí natištěného listu vznikne malá knížka.
V Horáci najdete například informaci o probíhajících primárkách a také pro zajímavost článek z komunistických Haló Novin. Pro neznalé je až neuvěřitelné, jaké lži stále dokáží komunisté tvrdit o historických událostech (v tomto případu o událostech z Babic).