Etická výchova zavedena do škol

Zavedení etické výchovy jako samostatného předmětu bylo dlouhodobě jedním z důležitých bodů
volebního programu KDU-ČSL.

Etická výchova má být vyučována zážitkovou metodou od 1. třídy ZŠ (1-2 hodiny týdně).
Žáci se v tomto předmětu naučí rozvíjet svou tvořivost, komunikaci, schopnosti empatie i asertivity.
Etická výchova může být navíc užitečným nástrojem v boji proti šikaně na školách.
O její potřebě mj. svědčí, že se dnes tímto problémem potýká 93 % základních škol v ČR.

Jsem ráda, že se konečně podařilo tento záměr prosadit. Současná ministryně školství Miroslava Kopicová vzala etickou výchovu vážně a zařadila tento předmět do vzdělávacího programu základní školy,“ uvedla 1. místopředsedkyně KDU-ČSL Michaela Šojdrová.

"Cílem KDU-ČSL je dosáhnout takového stavu, aby etickou výchovu absolvovali všichni žáci základních škol. Jsme si jistí, že pro budoucnost české společnosti je to krok velmi potřebný,“ doplnila Michaela Šojdrová.