České potraviny na náš stůl

Když se člověk hlouběji zamyslí nad situací, kdy francouzský zemědělec umí svými postoji, stávkami a obstrukcemi, manipulovat s míněním veřejnosti, s vlastními politiky, vládou i dotační politikou v celé EU, pak se nabízí otázka : „Jak dál, jak ochránit české zemědělce a zpracovatele před nespravedlivou dotační politikou EU. Jistě, bylo by nejjednodušší všechny dotace do zemědělství zrušit a pak by byl český zemědělec i zpracovatel rázem mezi nejlepšími v Evropě, ale o tom lze prozatím jen snít........

Nezbývá nám  než zavádět ,tam kde to jde, ochranářská a regulační opatření,  ale hlavně přesvědčovat spotřebitele o tom, že je dobré kupovat potraviny vlastní produkce,  protože tím podporují zaměstnanost našich lidí. Nebojme se  zahrát na strunu vlastenectví, tak jak to mnohé sousední země už nyní dělají.

Ve chvíli, kdy se meziroční dovoz masa k nám zvýšil o dvacet procent, ve chvíli kdy se snižují stavy stád masného skotu i dojnic, ve chvíli kdy mají problém chovatelé prasat i drůbeže, ve chvíli kdy mají problém s odbytem pěstitelé zemědělských plodin, ve chvíli kdy se na mnoha plochách pěstuje jen tráva, protože je to kvůli dotacím výhodné, je třeba nahlas a s odvahou volat: „České potraviny na český stůl“.

Jan Kasal