Usnesení

Usnesení Okresního výboru KDU-ČSL Třebíč ze dne 21. července 2011

OV bere na vědomí:

Politickou informaci a přednesenou Štěpánem Komárkem a Jaroslavem Hrubým

 

OV schvaluje:

Přijetí nového člena

 

OV stanovuje:

nominační komisi pro primární volby do senátu (volební obvod 52 Třebíč) ve složení:

členové: Jan Musil,Lukáš Komárek, Jiří Krátký, Jiří Pálenský, Josef Šmahel

náhradníci v pořadí:

Marie Vorlíčková

Josef Simandl

Stanislav Křeček

Usnesení OV KDU-ČSL Třebíč ze dne 17. 2. 2011

 
Usnesení ze zasedání OV KDU-ČSL v Třebíči konaného dne 17.2.2011
 1.  
  OV bere na vědomí politickou informaci a informaci o dění ve straně za poslední období podanou předsedou OV
 2.  
  OV vyjadřuje podporu postupu předsednictva strany při prosazování zásad důchodové reformy spočívajících v zachování průběžného systému a podpoře rodinné politiky

Usnesení OV KDU-ČSL Třebíč ze dne 4. 11. 2010

Usnesení Okresního výboru KDU-ČSL Třebíč ze dne 4. listopadu 2010
 
 
 1. OV bere na vědomí:
  • Politickou informaci a informaci o výsledcích voleb přednesenou Jaroslavem Hrubým
  • informace o jednání PKV a KV
 
 1. OV navrhuje:
  • na funkci místopředsedy KV Jaroslava Hrubého a Jana Karase
  • na funkci dalších členů KV kandidáty podle návrhu OK Třebíč
  • změnu navrženého volebního řádu KK tak, aby ve všech volbách postupovali do druhého kola kandidáti způsobem, že postupují do druhého kola voleb nezvolení kandidáti s nejvyšším počtem hlasů v počtu dvojnásobným, než je počet dosud nezvolených míst. Důvodem změny návrhu je zamezení teoretické možnosti taktizování početněji zastoupených okresů.

  Usnesení Okresní Konference KDU-ČSL Třebíč ze dne 10. září 2010

  USNESENÍ
  OKRESNÍ KONFERENCE KDU-ČSL TŘEBÍČ
  10. září 2010
   
  Předsedající okresní konference KDU-ČSL Třebíč jmenuje:
  - zapisovatelku: ses. Lenku Zvěřinovou
   
  Předsedající okresní konference KDU-ČSL Třebíč určuje:
  - ověřovatele zápisu: br. Rostislava Černého
   
  Okresní konference KDU-ČSL Třebíč schvaluje:
  - program jednání konference
  - jednací řád
  - volební řád

  Usnesení Okresního výboru KDU-ČSL Třebíč ze dne 30. srpna 2010

  1. OV bere na vědomí:
   • Politickou informaci a informaci o jednání PKV a KV přednesenou Jaroslavem Hrubým
   • Seznam obcí, kde KDU-ČSL staví kandidátku do komunálních voleb
   
  1. OV schvaluje:
   • Přijetí nových členů
   
  1. OV navrhuje:
   • Program okresní konference
   • Okresní konferenci jednací a volební řád
   • na funkci předsedy KV  Štěpána Komárka
   • na funkci předsedy OV Jaroslava Hrubého