Usnesení

Usnesení OV KDU-ČSL Třebíč ze dne 1.8.2013

 

OV KDU-ČSL bere na vědomí:

-          Informace o současné aktuální politické situaci a informace z jednání vyšších stranických orgánů přednesenou krajským předsedou br. Jaromírem Kalinou a br. Štěpánem Komárkem
-          Přípravu analýzy okresní organizace prezentovanou br. Miroslavem Krupicou
 
 

OV KDU-ČSL stanovil na základě přednesených návrhů pořadí kandidátů pro volby do PS Parlamentu ČR za okres Třebíč takto:

 
Josef Herbrych
MUDr. Tomáš Preininger
Ing. Jaroslav Hrubý
Bc. MSc. Miroslav Krupica
 
Náhradník – Mgr. Marie Dudíková
 
 
 

Usnesení OV KDU-ČSL Třebíč ze dne 25.6.2013

 1. OV KDU-ČSL bere na vědomí:

Informace o současné aktuální politické situaci, informace z jednání vyšších stranických orgánů (setkání okresních předsedů s vedením strany, celostátní konference, krajský výbor) přednesenou br. Štěpánem Komárkem a br. Jaroslavem Hrubým včetně informací ze sjezdu KDU-ČSL podanou delegáty sjezdu

 

 1. OV KDU-ČSL zvolil jako další čtyři členy předsednictva:

br. Miroslava Krupicu

ses. Marii Dudíkovou

br. Jiřího Pálenského

ses. Lenku Koláčnou

 

 1. OV KDU-ČSL nedoporučil:

·         přijetí nového člena XXXXXXX za člena MO KDU-ČSL Třebíč

 

 1. OV KDU-ČSL apeluje na:

·           Předsedy MO v okrese Třebíč, aby nejpozději do 31.7. 2013 předložili návrhy na kandidáty pro primární volby do PSP

 

 

 

 

 

Usnesení Okresní konference KDU-ČSL Třebíč konané dne 20. dubna 2013

1. Okresní konference schválila:

 1. program jednání

 2. jednací řád okresní konference

 3. volební řád okresní konference

 4. volební a mandátovou komisi ve složení: Ing. Petr Žák, MUDr. František Dvořáček, Ing. Pavel Holík

 5. návrhovou komisi ve složení: Mgr. Štěpán Komárek, Ing. Jiří Karas, Ing. Jiří Pálenský

 6. Počet členů OV celkem na 17, počet členů OP celkem na 7 a počet místopředsedů OV na 2.

 

2. Okresní konference zvolila

 • předsedu okresního výboru

  • Ing. Jaroslav Hrubý

 

 • místopředsedy okresního výboru

  • Mgr. Štěpán Komárek

  • MUDr. Tomáš Preininger

 

Usnesení OV KDU-ČSL Třebíč ze dne 7.2.2013

 

 1. OV KDU-ČSL bere na vědomí:

·         Informace z jednání vyšších stranických orgánů ( sjezd, celostátní konference, Krajský výbor) přednesenou předsedou KV KDU-ČSL br. Mgr. Štěpánem komárkem a předsedou OV br.ing. Jaroslavem Hrubým včetně informací o nových Stanovách KDU-ČSL schválených sjezdem, konaným 1.12.2012 v Jihlavě

 

 1. OV KDU-ČSL svolává :

·         Okresní konferenci KDU-ČSL na den 20.4.2013 od 8:00 v sále Lidového domu v Jaroměřicích nad Rokytnou a zároveň stanoví klíč k počtu delegátů okresní konferenci takto:

- na každých započatých 10 členů 1 delegát, minimálně však 1 delegát z každé MO

 

 1. OV KDU-ČSL schvaluje:

·         Rozpočet okresní kanceláře OV KDU-ČSL Třebíč na rok 2013 ( viz příloha)

 

 1. OV KDU-ČSL pověřuje:

·         Předsedu OV k projednání možností dalšího využití okresní kanceláře  

 

 

 

Návrhová komise:, br. Ing. Stanislav Křeček, br. Mgr. Jan Musil,