V nouzi poznáš přítele

Říká se, že v nouzi poznáš přítele. Není špatné vědět, že v celé České republice žije 229.717 lidí stejných životních postojů, z toho 20.110 jich je u nás na Vysočině a 2.375 lidí mi natolik důvěřuje, že mi dali přednostní hlas.

Kdyby se volilo přímo ne podle stran, ale podle preferenčních hlasů, byli bychom ve sněmovně za Vysočinu Jan Kasal z 6. místa i já z místa desátého. Skutečnost byla samozřejmě jiná, ale tato čísla dávají smysl, aby člověk pokračoval dále a neskládal ruce do klína.
I po volbách budu říkat „ano, ano, ne, ne“ tak, jak jsem to dělal před volbami.
 
Ano – máme obrovskou výhodu proti ostatním a to je křesťanská víra.
Není to víra, kterou bychom měli dávat na obdiv druhým, ale víra v srdci. Když se jí budeme řídit, nemáme se čeho bát a nemůžeme pochybit.

Mimořádný sjezd KDU-ČSL se koná 28. září ve Žďáře nad Sázavou

Celostátní konference KDU-ČSL svolala mimořádný sjezd strany. Konat se bude 28. září 2010 ve Žďáře nad Sázavou. Na tento sjezd pojedou nově zvolení delegáti. Ti vzejdou z okresních konferencí strany. Podle stanov KDU-ČSL delegáta sjezdu volí okresní konference podle klíče určeném Celostátní konferencí. Tento klíč byl určen tak, že okresní organizace strany bude mít 1 delegáta na každých 100 započatých členů. Takto zvolený klíč mnohem lépe reflektuje počty členů v jednotlivých okresech než na posledních několika sjezdech. Na sjezdu bude tedy více delegátů z moravských okresů než tomu bylo v minulosti. Zvýhodnění českých okresních organizací již tedy není tak markantní jako v minulosti.

Usnesení 6. Celostátní konference KDU-ČSL

Usnesení 6. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL
6. června 2010, Praha, Palác Charitas

1) Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje:

a) Zprávu o činnosti Předsednictva a Celostátního výboru KDU-ČSL.
b) Úpravu rozpočtu KDU-ČSL na II. pololetí roku 2010 předloženou generálním sekretářem.

2) Celostátní konference KDU-ČSL bere na vědomí:

a) Kontrolu plnění usnesení zasedání Celostátní konference KDU-ČSL.

b) Zprávu o činnosti Klubu poslanců KDU-ČSL.

Dopis předsedy KDU-ČSL Cyrila Svobody členské základně

Sestry a bratři,

 
Obracím se na vás ve velmi vážné situaci ještě jako předseda KDU-ČSL.
Chci vám všem poděkovat za vaše nasazení pro křesťanskodemokratickou politiku. Děkuji vám za vaši podporu i kritiku. Jsem si jist, že všechny vaše podněty měly pozitivní motivaci.
 
V době kampaně na předsedu strany i v době kampaně do Poslanecké sněmovny jsem měl možnost většinu z vás osobně potkat. Poznal jsem vás jako lidi, na které může být naše strana hrdá. Jste poctiví nositelé křesťanskodemokratických hodnot.
 
Naléhavě vás vyzývám, abyste vytrvali i v tomto období nelehké zkoušky naší strany. Mnozí z vás mohou být v pokušení opustit KDU-ČSL a přimknout se k těm, kteří mají momentálně navrch. Nedělejte to!

Výsledky voleb jsou lidoveckým neúspěchem

Do poslanecké sněmovny se dostalo opět 5 politických stran. Vítězí ČSSD (22,1 %), za ní ODS (20,2 %), TOP09 (16,7 %), KSČM (11,3 %) a Věci Veřejné (10,9 %). KDU-ČSL s 4,39 % a Zelení s 2,44 % poslaneckou sněmovnu opouštějí.

ODS získala 53 mandátů, což je ztráta 28 mandátů oproti minulým volbám. ČSSD získala 56 poslanců (ztráta 18 křesel), KSČM zůstala na svých 26 poslancích, TOP09 získala 41 mandátů a Věci Veřejné získaly 24 mandátů.

V okrese Třebíč KDU-ČSL získala 7,72 %. V kraji Vysočina 7,42 %. Detailní výsledky voleb za celou republiku, kraj Vysočina a okres Třebíč jsou v tabulkách.

Akce ploty na web skončila. Nejvíce je jich z třebíčska.

Akce ploty na web již skončila. Celkem se sešlo 104 fotografií plotů z celé Vysočiny. Jde samozřejmě jen o malý zlomek plotů, které byly umístěny po celém kraji, ale přesto je to úctyhodné číslo. Rovných 50 vyfotografovaných plotů přišla z okresu Třebíč, a tím pádem z našeho okresu přišla největší odezva. Děkujeme všem, kteří zaslali nějakou fotografii plotu, ale hlavně všem, kteří nám nezištně pomohli s volební kampaní a dali na svůj plot či vrata volební propagační plachtu nebo plakát. Bylo vás opravdu mnohem víc než oněch 50. Ještě jednou moc děkujeme. Fotografie plotů z našeho okresu najdete v tomto článku.

Obrázek odebrán.  Obrázek odebrán.  

Představení priorit KDU-ČSL po volbách

KDU-ČSL nabízí 4 klíčové priority pro nadcházející volební období:
 

Rodina

Nastartování ekonomického růstu, zaměstnanosti a snížení deficitu

Boj proti korupci a hazardu

Venkov a zemědělství

 
„Z těchto témat je pro nás na prvním místě rodina. Bez dětí nemá naše země budoucnost. Děti jsou jediným řešením důchodové reformy a zárukou, že se tady za pár let bude mluvit pořád česky. Kdyby nic jiného, tak toto je důvod, proč volit KDU-ČSL,“ uvedl Cyril Svoboda.
„Podmínka jakékoliv povolební dohody je podpora těchto priorit. Předně je to zavedení slevy na daně na děti podle počtu vychovaných dětí. Druhou podmínkou je zavedení systému flexecurity jako moderního a efektivního způsobu pro vytvoření až 150 000 nových pracovních míst. Třetí podmínkou je zavedení protikorupčních opatření a zpoplatnění hazardu. Bez shody na těchto bodech nelze založit žádnou povolební spolupráci,“ uvedl Cyril Svoboda.