Horác č. 22

Právě vychází 22 číslo občasníku naší okresní organizace Horác. Jako obvykle si jej můžete stáhnout ve formátu PDF ve dvou verzích.

1. verze pro prohlížení a tisk na 4 stranách.
2. verze pro tisk na 1 list formátu A4. Po přehnutí natištěného listu vznikne malá knížka.

Jednání OV rozšířené o delegáty Sjezdu

Jednání OV KDU-ČSL Třebíč rozšířené o delegáty Sjezdu se uskuteční ve čtvrtek 18.11.2010 v 17:00 hodin v zasedací místnosti okresní kanceláře KDU-ČSL v Třebíči.

Program:

1. Informace z KK - J. Hrubý

2. Informace z PKV a KV - Š.Komárek, T.Preininger, J.Karas

3. Informace o povolebních vyjednáváních - členové OV

4. Příprava na Sjezd - doprava, kandidáti na funkce v nejvyšším vedení

5. Různé