Budulinek.eu (Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky)

 Milí rodiče,

Budulinek.eu (Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky) je webová stránka určená všem, kteří mají starost o své děti. Všem, kterým není lhostejné, že český i evropský trh začínají zaplavovat nekvalitní asijské výrobky. Všem, kterým záleží na tom, aby jejich děti nosily dobré boty, které jim nezpůsobí zdravotní újmu v pozdějším věku, a všem, kteří chtějí, aby si jejich děti hrály s bezpečnými hračkami, oblékaly si zdravotně nezávadné oblečení a jedly zdravotně nezávadné potraviny. Dále také těm, kteří chtějí své děti chránit před nebezpečným obsahem internetu.

K myšlence realizovat tento projekt mě přivedly Vaše časté dotazy, které dostávám v souvislosti se svou působností v Evropském parlamentu v oblasti prorodinné politiky a při návštěvách mateřských center. Ráda bych, abyste se s pomocí těchto stránek dokázali lépe orientovat na liberalizovaném trhu a snižovali tak rizika pro svou rodinu na minimum.

I vy můžete především svou volbou ovlivnit, jaké výrobky se na našem trhu prodávají. Nepodlehněte chytré lišce jako Budulínek v pohádce, ochočte si ji, aby dobře sloužila Vašim dětem!

Zuzana Roithová