KDU-ČSL Vysočina

Na gymnáziu se hovořilo o kvalitě zdraví

4 dny 23 hodiny ago

V úterý 23.5. navštívil lékař a poslanec Vít Kaňkovský /KDU-ČSL/ velkomeziříčské gymnázium, aby zde studentům prezentoval téma kvality zdraví v České republice.

 

Ve své prezentaci primář Kaňkovský poukázal mimo jiné na rozdíly ve střední délce života i další kvalitativní rozdíly ve zdraví obyvatel České republiky a Švédska. Uvedl také rozdíly v životních návycích, ať už jde o konzumaci alkoholu či spotřebu tabákových výrobků, nebo množství zkonzumované zeleniny obyvateli těchto národů.  „Rozhodně nelze říci, že rozdíly v kvalitě zdraví obyvatel naší země a Švédska způsobuje kvalita a organizace zdravotní péče. V obou zemích je zdravotní péče velmi kvalitní. Bohužel je za významně horší kvalitou zdraví v ČR špatný životní styl, stravovací návyky, nízká pohybová aktivita a nedostatečný systém prevence nemocí ve srovnání se Švédskem,“ řekl Vít Kaňkovský, který je též místopředsedou Výboru pro zdravotnictví PS PČR. Právě primární prevenci - tedy předcházení nemocí - vidí Vít Kaňkovský jako zásadní cestu, jak zlepšit zdraví české populace.  

číst dál

Hosová

Hrozí českému zdravotnictví kolaps?

6 dnů 9 hodin ago

Medical Tribune | 23.5.2017 | Rubrika: sešit A | Strana: 2 

České zdravotnictví i přes všechny problémy funguje, a i kdyby dostalo víc než nynějších zhruba sedm procent HDP, bude to stále málo, dokud se systém nezefektivní. Levice volá k zodpovědnosti stát, aby přilil další peníze, pravicové návody vyzdvihují větší odpovědnost občana. Problémem začíná být nedostatek lékařů a sester v nemocnicích, dlouhodobým problémem je malá provázanost nemocniční a ambulantní péče, zatím neřešeným problémem návaznost zdravotní a sociální péče. Politici při nástupu slibují, předkládají koncepce, nebo alespoň záchranné plány. Jen málo z jejich slibů nakonec projde úspěšně Parlamentem, a tak zdravotníci i pacienti na řešení stále čekají. Současná situace svědčí o tom, že politici jsou vzdáleni realitě a neřeší, co by řešit měli. Zeptali jsme se odborníků: Jaké jsou podle vašeho názoru tři nejpalčivější problémy českého zdravotnictví, které je nutno řešit?

MUDr. Vít Kaňkovský, místopředseda Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny PČR:

Jsem jednoznačně přesvědčen, že nejpalčivějším problémem zdravotnictví v ČR je v současnosti narůstající deficit zdravotnických profesí – lékařů, sester i dalších profesí. Řešit tento problém je naprosto zásadním úkolem, nechceme-li v krátké době dospět ke kolapsu některých důležitých segmentů zdravotnictví. A není to jenom o zdravotnících v nemocnicích, je třeba řešit i nedostatek praktických lékařů a stomatologů, zejména na venkově. Dalším zásadním úkolem je zlepšení postavení zdravotníků, a to nejenom z hlediska finančního ohodnocení, ale i z hlediska pracovních podmínek, v tomto ohledu vidím jako nejdůležitější redukci nadměrné administrativní zátěže. Nadmíra administrativy je odvádí od jejich nejdůležitější činnosti, přímého kontaktu s pacienty. A do třetice – k zachování vysoce moderní zdravotní péče je třeba hledat cesty k dalšímu zefektivnění fungování českého zdravotnictví – zvýšení dohledu nad přímo řízenými organizacemi, aplikace centrálních nákupů, důsledné posuzování účinků a efektivity nových zdravotnických technologií a léků atd. Stejnou důležitost má i hledání dalších finančních zdrojů do zdravotnictví, například směřovat do zdravotnictví část výnosů z prodeje tabáku a alkoholu.

číst dál

Hosová

Pavel Janoušek: Jak s dotacemi pro vesnické prodejny?

1 týden ago

Měl by někdo přispívat na provoz prodejen na malých vesnicích nebo v místních částech? To je otázka, na kterou hledám odpověď jako starosta i jako člen krajského výboru pro regionální rozvoj. Na něm vznikl nový grant, který by podpořil venkovské prodejny. Těch u nás od roku 1995 ubylo téměř o třetinu.

Na jednu stranu se v řadě obcí provozování malé prodejny stává spíš sociální službou, na druhou stranu se mnohdy k prodejnám chovají macešsky jejich provozovatelé. Anebo je nepodpoří místní obyvatelé a raději nakupují v supermarketu ve městě. Jenže hlavně ti starší a nemocní takovou volbu nemají.

Věřím, že Krajem Vysočina nově vyhlášený grantový program pomůže právě jim. Nám ostatním zbývá uvědomovat si, že nižší ceny i pohodlnější nákupy potravin v supermarketech jsou vykoupeny dalšími zápory. Řetězce jsou zásobovány tolik kritizovanými kamiony, deformují výkupní ceny zemědělcům, dávají malý prostor regionálním výrobcům a jejich zaměstnanci často pracují pod tlakem.(číst celý článek)

číst dál

Mazanec

Kaňkovský: Povzbudili mě obětaví pracovníci „děcáku“ i zvídaví studenti gymnázia

1 týden 5 dnů ago

Senožaty, Pacov – Vít Kaňkovský v rámci svých poslaneckých dnů 10. května zavítal na sever Pelhřimovska. Navštívil dětský domov v Senožatech a pacovské gymnázium. Doprovázel ho krajský zastupitel Miroslav Houška, který pak vyřídil jeho pozdravy v církevní mateřské školce v Pacově (z jejíž návštěvy se poslanec kvůli vládní krizi musel omluvit).

Ředitelka senožatského domova Martina Buchalová Horská představila poslancovi provoz zařízení, kde jsou děti rozděleny do čtyř rodinných skupin. „Je evidentní, že paní ředitelka se svými spolupracovníky berou svoji práci jako poslání. Mají doslova srdce na dlani a zaměřují se nejen na momentální potřeby dětí, ale soustředí se i na to, aby děti obstály v životě i po opuštění domova. Děkuji i za konkrétní rozhovor s Martinem Pilátem, který se právě připravuje na maturitu a studium na vysoké škole a má nespočet plánů do budoucna. Všichni mají můj respekt!“ uvedl Vít Kaňkovský. (číst dál)

číst dál

Mazanec

Netradiční kněz bude mluvit o tom, jestli je Bůh

2 týdny ago

Kamenice nad Lipou - Ladislav Heryán má „háro“, slouží mše na rockovém festivalu v Trutnově a na pohřbu Ivana „Magora“ Jirouse hrál na kytaru Muchomůrky bílé. Zároveň tento salesiánský kněz, který se stará o problémovou mládež, přednáší biblistiku, vyjadřuje se ke společenskému dění a nedávno s ním vyšla kniha rozhovorů Exotem na této zemi.  

Besedu s tímto netradičním duchovním pořádá KDU-ČSL a farnost v Kamenici nad Lipou. Ve středu 17. května v 18 hodin odslouží Ladislav Heryán mši svatou v místním kostele a v 19 hodin na zámku prosloví přednášku na téma „Je Bůh? A jaký?“, kterou proloží písněmi na kytaru. Na závěr podepíše zmíněnou knihu rozhovorů. (číst celý článek)

číst dál

Mazanec

Novým předsedou KDU-ČSL Vysočina je lékař a poslanec Vít Kaňkovský

2 týdny 1 den ago

Netín – Sedmačtyřicetiletý lékař a poslanec Vít Kaňkovský z Třeště se stal novým předsedou vysočinské organizace KDU-ČSL. Na krajské konferenci v Netíně na Žďársku v sobotu 13. května získal 88 z 89 odevzdaných hlasů. Delegáty pozdravily špičky KDU-ČSL a také zástupce hnutí STAN.

„Při ortopedických operacích, při někdejším vedení nemocnice i při současné práci ve sněmovně jsem zvyklý pracovat v týmu a jsem připraven jej vést. Nejsem politik, který bouchá do stolu a je agresivní v sebeprezentaci, ale věřím, že zdravou neústupností, ale i schopností najít kompromis se dá prosadit řada dobrých věcí. Respektuji i rozhodnutí o koalici se STAN. Věřím, že právě v době rozhádaných představitelů státu má smysl projekt, který může oslovit i širší spektrum voličů,“ uvedl Vít Kaňkovský, který je zároveň lídrem vysočinské kandidátky KDU-ČSL a STAN pro podzimní volby.

K dalšímu směřování krajské KDU-ČSL Kaňkovský uvedl: „Rád navážu na práci svého předchůdce Jaromíra Kaliny, který dovedl lidovce na Vysočině k několika volebním úspěchům. Děkuji mu za to. Považuji za důležité, aby naše politika byla srozumitelná pro lidi všech věkových kategorií i různých sociálních skupin. V politice nesmíme zůstat ve skleníku, ale musíme vnímat potřeby našich občanů.“

Místopředsedy krajského výboru dále zůstávají Radek Pátek (Žďársko), Jaroslav Hrubý (Třebíčsko), Petr Piáček (Jihlavsko), Čeněk Jůzl (Havlíčkobrodsko) a Miroslav Houška (Pelhřimovsko), kteří byli ve „svých“ okresech potvrzeni okresními předsedy. Z titulu funkce jsou členy krajského výboru zastupitelé kraje: tedy kromě tří již výše uvedených také Jaromír Kalina, František Bradáč, Josef Herbrych a Pavel Janoušek. Automaticky je členem výboru i krajský tajemník Josef Dvořák. (číst celý článek)

číst dál

Mazanec

Zastupitelé kraje za KDU-ČSL: Chceme znát vývoj propojování dopravy

2 týdny 5 dnů ago

Jihlava – Seminář k dílčím výsledkům a vývoji Veřejné dopravy Vysočiny (VDV) iniciovali zastupitelé za KDU-ČSL. Stalo se tak na krajském zastupitelstvu 9. května. Důvodem byla chybějící zpětná vazba a informace o harmonogramu zefektivnění veřejné dopravy v kraji i kritika některých obcí.

Předseda lidoveckých zastupitelů Jaromír Kalina obecně snahu lépe propojit dopravu vítá, ostatně pro KDU-ČSL to byl jeden z pilířů krajského volebního programu. „Ale přimlouvám se za lepší komunikaci s těmi, kterých se změny dotknou – od nemocnic po obce. Třeba v Jihlavě jsme se dozvěděli, že kvůli zapojení do VDV má město platit desítky milionů korun navíc (za poplatky, za ztrátu na tržbách či za kartu). Uvítal bych tedy seminář, kde by byl zastupitelům i veřejnosti lépe vysvětlen záměr a harmonogram projektu, postup vyřizování námitek i postupná implementace. Jako zastupitelé chceme být projektu nápomocni,“ zdůraznil Kalina.

Zastupitel Miroslav Houška k tématu také zmínil, že mu stále vedením kraje nebylo odpovězeno na otázku, jak se do VDV aktivně zapojují členové rady kraje. „Neznáme průběh jednání ani dílčí výsledky,“ sdělil Houška. Přestože úředníci kraje se na uspořádání semináře ještě před prázdninami netvářili zrovna nadšeně, hejtman Jiří Běhounek ho nakonec přislíbil. (číst celý článek)

číst dál

Mazanec

Jaromír Kalina: Vedení kraje by mělo lépe informovat o propojení dopravy

2 týdny 6 dnů ago

Snahu lépe propojit veřejnou dopravu na Vysočině vítáme všichni. Ostatně KDU-ČSL to měla jako jeden z pilířů ve svém volebním programu ke krajským volbám 2016. Hlavní cíl této snahy jsme viděli v tom, že se vyjde vstříc hlavně školákům i seniorům a ostatní budou víc motivováni nechat auto doma, aby tolik nezatěžovali silnice.

Současné vedení kraje dalo této snaze název Veřejná doprava Vysočiny (VDV). A slíbilo nová propojení autobusů, vlaků a MHD konzultovat s obcemi a školami. Potud vše v pořádku. Řada schůzek už kolem tématu proběhla, ale ozývají se už také první námitky a kritiky zejména proti redukci spojů či zastávek.

Nechtěl bych, aby nové uspořádání dopravy bylo – zvlášť v době přebytkových rozpočtů - záminkou pro úspory na této veřejné službě. A také se přimlouvám za lepší komunikaci se všemi, kterých se změny dotknou – počínaje nemocnicemi a konče obcemi. (číst celý článek)

číst dál

Mazanec

Nejen o kvalitě zdraví na jihlavské škole FARMEKO

3 týdny 5 dnů ago

Jihlava, 3.5.2017 - O kvalitě zdraví v ČR dnes přednášel poslanec Vít Kaňkovský na jihlavské škole FARMEKO - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Vedle kvality zdraví došlo i na problematiku farmaceutických pracovníků z pohledu zákona o nelékařských povoláních.

Velmi mile mne překvapila celková vysoká úroveň školy i špičkové vybavení učeben pro praktickou část výuky, které mi představil zřizovatel školy Ing. Miroslav Klofáč. Letos škola slaví 25 let od svého založení a mne nezbývá než popřát škole, pedagogům a především jejím studentům, ať se jim nadále daří,“ uvedl Vít Kaňkovský.

 

 

číst dál

Hosová

Ořechov si opět připomněl hrdinství vojáků

4 týdny ago

Ořechov u Telče, 29.4.2017 - Nenápadná vesnička s pár domy na Vysočině, která se zapíše do historie skutečnými hrdiny československé historie za druhé světové války v roce 1942, a to zcela náhodně.

Letos je tomu právě 75 let, kdy zde došlo kvůli omylu navigace k výsadku skupiny parašutistů Československé armády z Velké Británie za účelem likvidace plynárny v Praze. Bohužel se výsadek Out Distance ocitl o 130 km jinde, než měl být a jeho původní operace, kvůli které byl na území protektorátního Československa vysazen, nakonec neproběhla. Ale i díky dalším výsadkům a jejich vlastnímu nasazení se podařilo celý svět přesvědčit, že Češi nejsou jen „kolaboranti“ s nacistickým Německem, ale že aktivně bojují proti Hitlerovi.

číst dál

Petr Piáček

O hospicové a paliativní péči se diskutovalo na Vysočině

1 měsíc ago

V Jihlavě se ve středu 19.4.2017 uskutečnil druhý ročník Dne hospicové a paliativní péče na Vysočině. Letošní konference, která nesla název "Jsem profesionál a jak zůstat člověkem?", se opět zúčastnil poslanec Vít Kaňkovský nebo náměstek primátora Jaromír Kalina.

Jak balancovat mezi profesionalitou a lidskostí? Jak zůstat člověkem a zároveň v roli profesionála? Tyto a další otázky k tématu hospicové a paliativní péče si kladlo na 130 účastníků konference z řad zdravotníků a sociálních pracovníků, kteří se sešli v jihlavském Dělnickém domě. Vzájemně se účastníci také podělili o své zkušenosti z této oblasti a diskutovali i nad tématem kamenného hospice na Vysočině.

 „Děkuji spolku Mezi stromy - lůžkový hospic pro Vysočinu v čele s PhDr. Ludmilou Novotnou za zorganizování konference i za pozvání s možností vystoupit a prezentovat legislativní otázky hospicové a paliativní péče v České republice,“ uvedl Vít Kaňkovský, místopředseda Výboru pro sociální politiku a Výboru pro zdravotnictví PS PČR, který ve svém vystoupení shrnul současnou situaci v hospicové péči i problémy zejména s financováním této potřebné služby. Posluchače seznámil s projednávanými legislativními změnami, které by měly nevyhovující stav vyřešit.

číst dál

Hosová

Aby se nic nestalo …

1 měsíc 1 týden ago
Začátek: 02.05.2017 17:00 Konec: 02.05.2017 18:00 Začátek: 02.05.2017 17:00 Konec: 02.05.2017 18:00

O přednášce

Na následky úrazu v ČR umírá více než 100 dětí ročně a dalších 2.000 dětí má po úraze trvalé následky. 
Na přednášce zazní konkrétní rady, které přispějí k prevenci dětských úrazů v domácnosti, na hřišti, dopravě, ve sportu atp.


O lektorovi
MUDr. Vít Kaňkovský pracuje jako ortoped a traumatolog v havlíčkobrodské nemocnici. 
S úrazy dětí i dospělých se setkává mnoho let a je zastáncem pravidla:
„Chovejme se k dětem zodpovědně, buďme pro ně správným vzorem, vytvořme jim bezpečné prostředí a naučme je bezpečnému chování!“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

číst dál

Hosová

Kdo za KDU-ČSL pracuje v komisích a výborech Kraje Vysočina

1 měsíc 1 týden ago

V následujícím seznamu najdete jména všech, kteří v tomto volebním období 2016-2020 pracují ve výborech nebo komisích Kraje Vysočina a jsou nominováni za KDU-ČSL. Výbory i komise jsou jakousi "dílnou", která připravuje věci pro zastupitelstvo a radu kraje a často se zásadní diskuse odehrávají právě v nich.

číst dál

Mazanec

Lidovci si zvolí krajské vedení, vytvoří společnou kandidátku se STAN

1 měsíc 1 týden ago

Vysočina – Pravidelné vnitrostranické volby čekají vysočinskou organizaci KDU-ČSL. Na krajské konferenci  13. května bude sedmdesátkou delegátů zvolen nový krajský výbor. S ohledem na včera stvrzenou koalici KDU-ČSL se STAN také lidovci původní 20člennou kandidátku upraví tak, aby novou společnou kandidátku dle domluvy tvořilo 13 lidovců a 7 zástupců STAN.

Protože nejsem stoprocentně přesvědčen o dlouhodobém kladném efektu koalice se STAN, rozhodl jsem na krajské konferenci znovu nekandidovat na předsedu a také nefigurovat na společné kandidátce do sněmovny. Demokratické rozhodnutí o koalici respektuji, nicméně by bylo fér, aby právě před těmito důležitými volbami vedl krajskou KDU-ČSL někdo, kdo se s koalicí ztotožní lépe než já,“ uvedl stávající krajský předseda Jaromír Kalina, který pro KDU-ČSL hodlá dál pracovat jako náměstek primátora Jihlavy a krajský zastupitel. 

Vysočina patří k těm krajům, kde mívají lidovci silnější volební zisky než STAN, a proto by zde podle celostátních dohod měl být „jedničkou“ kandidát KDU-ČSL a „dvojkou“ zástupce STAN. (číst celý článek)

číst dál

Mazanec

Lidovci si zvolí krajské vedení, vytvoří společnou kandidátku se STAN

1 měsíc 1 týden ago

Vysočina – Pravidelné vnitrostranické volby čekají vysočinskou organizaci KDU-ČSL. Na krajské konferenci  13. května bude sedmdesátkou delegátů zvolen nový krajský výbor. S ohledem na včera stvrzenou koalici KDU-ČSL se STAN také lidovci původní 20člennou kandidátku upraví tak, aby novou společnou kandidátku dle domluvy tvořilo 13 lidovců a 7 zástupců STAN.

Protože nejsem stoprocentně přesvědčen o dlouhodobém kladném efektu koalice se STAN, rozhodl jsem na krajské konferenci znovu nekandidovat na předsedu a také nefigurovat na společné kandidátce do sněmovny. Demokratické rozhodnutí o koalici respektuji, nicméně by bylo fér, aby právě před těmito důležitými volbami vedl krajskou KDU-ČSL někdo, kdo se s koalicí ztotožní lépe než já,“ uvedl stávající krajský předseda Jaromír Kalina, který pro KDU-ČSL hodlá dál pracovat jako náměstek primátora Jihlavy a krajský zastupitel. 

Vysočina patří k těm krajům, kde mívají lidovci silnější volební zisky než STAN, a proto by zde podle celostátních dohod měl být „jedničkou“ kandidát KDU-ČSL a „dvojkou“ zástupce STAN. (číst celý článek)

číst dál

Mazanec

Doktor Kaňkovský: Když zástupy lékařů nestojí před branami...

1 měsíc 2 týdny ago

„Komu se tady nelíbí, ať jde, před branami nemocnice stojí spousta jiných lékařů!“ tato slova jsem v začátku své lékařské kariéry slýchal od tehdejších ředitelů nemocnic. Ano, ještě před 10 lety čekala řada absolventů na místo lékaře v oboru, který si vysnila, i řadu měsíců. A nejeden mladý lékař či lékařka museli nakonec zvolit jiný obor, než si původně přáli se věnovat, jinak by byli bez práce. K vytoužené odbornosti se jim pak někdy podařilo dostat oklikou, ale stálo je to mnoho úsilí i času.

Uplynulo pár let a jsme v úplně jiném příběhu. Nemocnice napříč Českou republikou – a Kraj Vysočina nevyjímaje – žehrají na nedostatek lékařů i sester, na venkově již citelně chybějí praktičtí lékaři, dětští praktici, o zubařích ani nemluvě. A na fronty čekatelů o tuto práci můžeme asi na dlouho zapomenout. Pro vedení nemocnic i jednotlivých oddělení není jednoduché se s touto situací vyrovnat. Na webech nemocnic je dlouhý seznam volných pozic. A volní zdravotníci v nedohlednu. (číst celý článek)

číst dál

Mazanec
Checked
38 minutes 12 seconds ago
Subscribe to KDU-ČSL Vysočina feed