Budulinek.eu (Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky)

 Milí rodiče,

Budulinek.eu (Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky) je webová stránka určená všem, kteří mají starost o své děti. Všem, kterým není lhostejné, že český i evropský trh začínají zaplavovat nekvalitní asijské výrobky. Všem, kterým záleží na tom, aby jejich děti nosily dobré boty, které jim nezpůsobí zdravotní újmu v pozdějším věku, a všem, kteří chtějí, aby si jejich děti hrály s bezpečnými hračkami, oblékaly si zdravotně nezávadné oblečení a jedly zdravotně nezávadné potraviny. Dále také těm, kteří chtějí své děti chránit před nebezpečným obsahem internetu.

Podpořit malé obce v krizi

V minulých dnech se na mne obrátila řada starostů malých obcí s žádostí o podporu návrhu na navýšení financí pro malé obce při schvalování rozpočtu na příští rok. Jsem rád že jsem jim mohl sdělit, že já osobně, stejně jako Poslanecký klub KDU-ČSL, jsme rozhodnuti podpořit pozměňovací návrh na navýšení financí pro malé obce ve výši 2,05 mld.Kč. Jedná se pouze o částku cca. 517 Kč na obyvatele, což dle mého názoru pomůže obcím jen zčásti. Očekával jsem, že bývalý ministr financí, se svojí rozsáhlou znalostí tajemných zákoutí rozpočtové problematiky, dokáže nalézt ve státním rozpočtu skrytou rezervu pro malé obce alespoň ve výši 1000 Kč na jednoho obyvatele.

Ke kladnému stanovisku klubu přispělo mimo jiné i to, že jsem v pondělí na setkání Okresního výboru KDU-ČSL se starosty a zastupiteli v Třebíči, mohl vyslechnout celou řadu připomínek a následující den je zprostředkovat ostatním poslancům. 

                             Jan Kasal

Usnesení OV KDU-ČSL Třebíč ze dne 7. 12. 2009

Usnesení Okresního výboru KDU-ČSL Třebíč ze dne 7. prosince 2009

 

  1. OV bere na vědomí

    • zprávu o činnosti okresní organizace KDU-ČSL Třebíč za rok 2009 přednesenou předsedou OV Jaroslavem Hrubým

    • politickou informaci přednesenou Janem Kasalem

    • informaci o činnosti volebního štábu přednesenou Karlem Pacalem

    • zprávu ORK o stavu hospodaření za rok 2009 přednesenou předsedou ORK Petrem Žákem

 

  1. OV pověřuje předsedu OV, aby do příštího zasedání OV navrhl rozdělení MO patronačním členům OV a předložil ho k odsouhlasení.

Horác č. 13

Právě vychází 13 číslo občasníku naší okresní organizace Horác. Jako obvykle si jej můžete stáhnout ve formátu PDF ve dvou verzích.

1. verze pro prohlížení a tisk na 4 stranách.
2. verze pro tisk na 1 list formátu A4. Po přehnutí natištěného listu vznikne malá knížka.