Podpořit malé obce v krizi

V minulých dnech se na mne obrátila řada starostů malých obcí s žádostí o podporu návrhu na navýšení financí pro malé obce při schvalování rozpočtu na příští rok. Jsem rád že jsem jim mohl sdělit, že já osobně, stejně jako Poslanecký klub KDU-ČSL, jsme rozhodnuti podpořit pozměňovací návrh na navýšení financí pro malé obce ve výši 2,05 mld.Kč. Jedná se pouze o částku cca. 517 Kč na obyvatele, což dle mého názoru pomůže obcím jen zčásti. Očekával jsem, že bývalý ministr financí, se svojí rozsáhlou znalostí tajemných zákoutí rozpočtové problematiky, dokáže nalézt ve státním rozpočtu skrytou rezervu pro malé obce alespoň ve výši 1000 Kč na jednoho obyvatele.

Ke kladnému stanovisku klubu přispělo mimo jiné i to, že jsem v pondělí na setkání Okresního výboru KDU-ČSL se starosty a zastupiteli v Třebíči, mohl vyslechnout celou řadu připomínek a následující den je zprostředkovat ostatním poslancům. 

                             Jan Kasal

Usnesení OV KDU-ČSL Třebíč ze dne 7. 12. 2009

Usnesení Okresního výboru KDU-ČSL Třebíč ze dne 7. prosince 2009

 

  1. OV bere na vědomí

    • zprávu o činnosti okresní organizace KDU-ČSL Třebíč za rok 2009 přednesenou předsedou OV Jaroslavem Hrubým

    • politickou informaci přednesenou Janem Kasalem

    • informaci o činnosti volebního štábu přednesenou Karlem Pacalem

    • zprávu ORK o stavu hospodaření za rok 2009 přednesenou předsedou ORK Petrem Žákem

 

  1. OV pověřuje předsedu OV, aby do příštího zasedání OV navrhl rozdělení MO patronačním členům OV a předložil ho k odsouhlasení.

Horác č. 13

Právě vychází 13 číslo občasníku naší okresní organizace Horác. Jako obvykle si jej můžete stáhnout ve formátu PDF ve dvou verzích.

1. verze pro prohlížení a tisk na 4 stranách.
2. verze pro tisk na 1 list formátu A4. Po přehnutí natištěného listu vznikne malá knížka.

Advent - historie a původ

Advent byl dobou očekávání příchodu Spasitele na svět. Slovo Advent pochází z latinského „adventus“, což znamená "příchod". Doba adventní byla vlastně přípravnou dobou na vánoční svátky a už od 11. století se její doba trvání ustálila na posledních čtyřech týdnech před Štědrým dnem. Byla časem půstu, při kterém se měli lidé namísto požívání nadměrného jídla a pití, věnovat zbožnému rozjímání.

Program obnovy venkova - kraj Vysočina

Při sestavováni rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010, který se tvoří jako úsporný se hledá celá řada možností jak toho dosáhnout. Jedním z nástrojů jak kraj podporuje obce svého kraje je finanční podpora z Programu obnovy venkova. Tento titul je mezi obcemi velmi oblíben pro svoji nenáročnost pří získáni těchto prostředků a nechává plně na rozhodnutí místních
samospráv, kde výše uvedené prostředky nejvíc potřebují. Pamatuji jak dlouho se "piloval" současný model jak usnadnit obcím aby na tento nástroj jednoduchou cestou dosáhly. Proto byl Výbor regionálního rozvoje ZK Vysočina překvapen, když pojednával tento materiál v návrhu s celou řadou pozměňovacích návrhů a který nás svým rozhodováním o přidělení dotace
vracelo několik roků nazpět. V návrhu změny zásad bylo uvažováno s radikálním snížením alokované částky a zavedení přidělení dotace formou splnění celé řady kriterií a následného bodového hodnocení. Tímto způsobem by na tyto peníze dosáhly jen asi 2/3 obcí kraje s max. počtem 1500 obyvatel.