Výroční členské schůze na okresu Třebíč

VČS MO KDU-ČSL Budišov se uskuteční v neděli 14.2.2010 od 15 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse v Budišově.
VČS MO KDU-ČSL Hrotovice se uskuteční ve středu 17.2.2010 od 18 hodin v salonku Sport -V- hotelu v Hrotovicích.
Obou těchto schůzí se zúčastní předseda OO KDU-ČSL Třebíč Ing.Jaroslav Hrubý z Náměště n.O.

Etická výchova zavedena do škol

Zavedení etické výchovy jako samostatného předmětu bylo dlouhodobě jedním z důležitých bodů
volebního programu KDU-ČSL.

Etická výchova má být vyučována zážitkovou metodou od 1. třídy ZŠ (1-2 hodiny týdně).
Žáci se v tomto předmětu naučí rozvíjet svou tvořivost, komunikaci, schopnosti empatie i asertivity.
Etická výchova může být navíc užitečným nástrojem v boji proti šikaně na školách.
O její potřebě mj. svědčí, že se dnes tímto problémem potýká 93 % základních škol v ČR.

Setkání komunálních politiků v Poslanecké sněmovně

Vážení komunální politici,

srdečně vás tímto zveme na setkání.....

Setkání komunálních politiků se uskuteční dne 19.února 2010 od 10:00 do 13:30, místem setkání je jednací sál Poslanecké sněmovny v Praze. Podrobný program s pozvánkou vám bude zaslán. Předběžně se počítá s vystoupením vedení KDU-ČSL, náměstků z ministerstev, kteří byli navrženi KDU-ČSL a ministrem financí E.Janotou.

Přihlaste se ,prosím, do pátku 22.1.2010 v okresní kanceláři KDU-ČSL Třebíč, Karlovo n.38 – termín je závazný z důvodů zaslání pozvánek a organizace vstupu v Poslanecké sněmovně!
 
(Prosíme i ty, kteří zájem o setkání nemají, aby toto sdělili na okresní kancelář. Děkujeme za pochopení.)

Na plese vystoupily i děti

V sobotu 9. ledna se v Moravských Budějovicích konal tradiční okresní lidový ples. Pořádáním plesu se opět se ctí zhostila Městská organizace KDU-ČSL v Moravských Budějovicích a vysoká kvalita plesu je zásluha jejich členů a příznivců. Na plesu nejvíce zaujmulo vystoupení místní krojované skupiny Škrpál a to zejména těch nejmenších. Atmosféru plesu vám přiblíží krátká videa.

[swf file="video/2010_ples_video1.flv" image="video/img/2010_ples_video1.jpeg"]

[swf file="video/2010_ples_video2.flv" image="video/img/2010_ples_video2.jpeg"]

Budulinek.eu (Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky)

 Milí rodiče,

Budulinek.eu (Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky) je webová stránka určená všem, kteří mají starost o své děti. Všem, kterým není lhostejné, že český i evropský trh začínají zaplavovat nekvalitní asijské výrobky. Všem, kterým záleží na tom, aby jejich děti nosily dobré boty, které jim nezpůsobí zdravotní újmu v pozdějším věku, a všem, kteří chtějí, aby si jejich děti hrály s bezpečnými hračkami, oblékaly si zdravotně nezávadné oblečení a jedly zdravotně nezávadné potraviny. Dále také těm, kteří chtějí své děti chránit před nebezpečným obsahem internetu.