Horác č. 15

Právě vychází 15 číslo občasníku naší okresní organizace Horác. Jako obvykle si jej můžete stáhnout ve formátu PDF ve dvou verzích.

1. verze pro prohlížení a tisk na 4 stranách.
2. verze pro tisk na 1 list formátu A4. Po přehnutí natištěného listu vznikne malá knížka.

Horác č. 14

Redakční šotek si tentokrát zařádil i u nás. Nějakým způsobem nedošlo k zveřejnění Horáce číslo 14 který vyšel již začátkem ledna. Papírová verze byla poprvé mnohem rychlejší než internetová. Tak jej přinášíme alespoň se zpožděním a to současně s 15 číslem které vychází právě teď.

1. verze pro prohlížení a tisk na 4 stranách.
2. verze pro tisk na 1 list formátu A4. Po přehnutí natištěného listu vznikne malá knížka.

Výroční členské schůze na okresu Třebíč

VČS MO KDU-ČSL Budišov se uskuteční v neděli 14.2.2010 od 15 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse v Budišově.
VČS MO KDU-ČSL Hrotovice se uskuteční ve středu 17.2.2010 od 18 hodin v salonku Sport -V- hotelu v Hrotovicích.
Obou těchto schůzí se zúčastní předseda OO KDU-ČSL Třebíč Ing.Jaroslav Hrubý z Náměště n.O.

Etická výchova zavedena do škol

Zavedení etické výchovy jako samostatného předmětu bylo dlouhodobě jedním z důležitých bodů
volebního programu KDU-ČSL.

Etická výchova má být vyučována zážitkovou metodou od 1. třídy ZŠ (1-2 hodiny týdně).
Žáci se v tomto předmětu naučí rozvíjet svou tvořivost, komunikaci, schopnosti empatie i asertivity.
Etická výchova může být navíc užitečným nástrojem v boji proti šikaně na školách.
O její potřebě mj. svědčí, že se dnes tímto problémem potýká 93 % základních škol v ČR.