MO Náměšť hodnotí první pololetí roku 2017

MO Náměšť má ve svém kalendáři mnoho tradičních akcí, které připravuje ve vlastní režii, nebo na kterých se podílí  ve spolupráci s místní farností, Charitou, městem Náměšť, Městským kulturním střediskem, nebo Domem dětí a mládeže „Radost“. Letos se ještě rozrostla spolupráce o Domov bez zámku, konkrétně s Kavárnou Pohodička.