VČS 16.2.2017 v Třebíči

"Dne 16.2.2017 se uskutečnila za vysoké účasti členů výroční členská schůze MěO KDU-ČSL Třebíč. Tentokrát šlo o volební schůzi, kde se volilo vedení MěO, volili se také delegáti do vyšších stranických orgánů. Třebíčská MěO má staronového předsedu a místopředsedkyni. Na jednání dorazili vzácní hosté, br. poslanec MUDr. Vít Kaňkovský s asistentem Josefem Herbrychem, krajský předseda br. Ing.

Usnesení z OV konaného dne 8.2.2017

Usnesení OV KDU-ČSL Třebíč ze dne 8. 2. 2017

 

  1. OV KDU-ČSL bere na vědomí:

  Informace z jednání vyšších stranických orgánů ( celostátní konference, krajský výbor) přednesenou br. Josefem Herbrychem, br. Mgr. Štěpánem Komárkem a předsedou OV br. Ing. Jaroslavem Hrubým

 

  1. OV KDU-ČSL svolává:

  Okresní konferenci KDU-ČSL na den 22.4.2017 od 8:00 v sále Lidového domu v Jaroměřicích nad Rokytnou a zároveň stanoví klíč k počtu delegátů okresní konferenci takto: