Program obnovy venkova - kraj Vysočina

Při sestavováni rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010, který se tvoří jako úsporný se hledá celá řada možností jak toho dosáhnout. Jedním z nástrojů jak kraj podporuje obce svého kraje je finanční podpora z Programu obnovy venkova. Tento titul je mezi obcemi velmi oblíben pro svoji nenáročnost pří získáni těchto prostředků a nechává plně na rozhodnutí místních
samospráv, kde výše uvedené prostředky nejvíc potřebují. Pamatuji jak dlouho se "piloval" současný model jak usnadnit obcím aby na tento nástroj jednoduchou cestou dosáhly. Proto byl Výbor regionálního rozvoje ZK Vysočina překvapen, když pojednával tento materiál v návrhu s celou řadou pozměňovacích návrhů a který nás svým rozhodováním o přidělení dotace
vracelo několik roků nazpět. V návrhu změny zásad bylo uvažováno s radikálním snížením alokované částky a zavedení přidělení dotace formou splnění celé řady kriterií a následného bodového hodnocení. Tímto způsobem by na tyto peníze dosáhly jen asi 2/3 obcí kraje s max. počtem 1500 obyvatel.

 

Adventní setkání

Okresní organizace KDU-ČSL zve na 5.schůzi okresního výboru a okresní revizní komise spojenou s adventním setkáním předsedů MO, zvolených zastupitelů za KDU-ČSL v obcích okresu Třebíč a "Žlutých týmů".
Toto setkání se uskuteční v pondělí 7.12.2009 v 17 hodin v zasedací místnosti KDU-ČSL Třebíč.

POZVÁNKA

Jak podepsat PDF dokument elektronickým podpisem - 2 díl

V tomto článku si ukážeme další program pro podepisování PDF elektronickým podpisem. Představíme si komerční program Prin2PDF který umí PDF soubory nejen podepisovat, ale i vytvářet. Jedná se totiž o virtuální tiskárnu která tisk z jakékoliv aplikace převede do formátu PDF. Současně u placené verze programu je možnost PDF soubor i elektronicky podepsat.

20 let svobody a cesty k demokracii

V těchto dnech si připomínáme 20 let od začátku takzvané Sametové revoluce. Před 20 lety získanou svobodu většina lidí přivítala s nadšením. Pouze zarytí komunisté sledovali s nelibostí skutečnost, že už nebudou moci rozhodovat zda ten či onen půjde či nepůjde do takové školy, co bude celý život dělat, a kolik si vydělá.

Že cesta k opravdové demokracii nebude tak jednoduchá si tehdy uvědomoval jen málokdo. První náznak problémů se objevil hned v počátcích revoluce, kdy byl od moderování listopadových demonstrací odsunut katolický kněz Václav Malý. První svobodné volby byly velmi poznamenány volebním podrazem některých představitelů tehdejšího OF, kdy prostřednictvím Jana Rumla v době volebního moratoria obvinili předsedu lidové strany Josefa Bartončíka ze spolupráce s komunistickou tajnou policií. Načasování tohoto útoku odpovídá učebnicím sociologie. Píše se v nich, že taková věc má účinek 2-3 dny, kdy lidé jednají emočně. Pak převládne rozum a efekt manipulace se vytratí. Nedělám si iluze, že toto Jan Ruml tehdy nevěděl.

Jak podepsat PDF dokument elektronickým podpisem

V souvislosti se zavedením datových schránek a povinnosti jejich používání se na představitele našich obcí navalila celá řada problémů a potíží které musejí řešit. Jedním z nich je i elektronické podepisování dokumentů ve formátu PDF. V tomto článku se podíváme na dva způsoby, jak tento problém vyřešit a představíme si 2 programy, které to umí. Potěšitelná je skutečnost, že jeden z těchto programů je k dispozici zcela zdarma.

Tradice Jablkobraní založena !

V sobotu 10.10. se v prostorách náměšťské fary uskutečníl 1. ročník Jablkobraní. Původní místo konání - farní zahradu - pořadatelé pro nejisté počasí zavrhli. Přesto bylo na co se dívat, co poslouchat a také co ochutnávat, takže 120 návštěvníků mohlo být spokojeno. Svůj obdiv jednotlivým exponátům pak vyjádřili v anketě o nejlepší jablko, ostatní ovoce, zeleninu, kuriozitu a jablečný štrůdl. Vystaveno bylo celkem 104 vzorků jablek, hrušek, vína, zeleniny, květin, sukulentů a bonsají. K ochutnání a zakoupení byl také jablečný mošt, červený burčák a víno. Přednášku o pěstování ovoce přednesl pan Josef Fiala z třebíčského zahrádkářského svazu, o vlivu na lidský organismus pohovořil také MUDr. Tomáš Preininger se svou paní MUDr. Xenií Preiningerovou a také MUDr. František Dvořáček. O hudební vložku se postaral soubor Ja.S. Absolutním vítězem se stala paní Kudláčová z Březníka s absolutně největší řepou. Děkujeme všem, kteří se na Jablkobraní podíleli a budiž to zároveň i pozvánkou na příští ročník.

Ad Proti srsti

Byl jsem upozorněn na článek v Horáckých novinách, který se týká přímo i mě. Tyto noviny nekupuji ani nečtu pro jejich velmi nízkou úroveň. Jelikož zmíněný článek je i na jejich webu, mohl jsem si jej přečíst také já. Dlouho jsem se tak nepobavil. Já i autor zmíněného článku jsme z jedné vsi a znám ho, proto mě nijak svojí úvahou nepřekvapil. Pokusím se tedy vše vysvětlit maximálně názorně, aby to pochopil i on.

Jako učitel s 9. letou praxí znám problémy naší vzdělávací soustavy více než dobře. Ze školství jsem odešel teprve před rokem a pořád je mi tento obor blízký. Proto jsem se besedy zúčastnil. Školství by mělo být nepolitické téma (a žádný novinář mě nikdy nepřesvědčí o opaku). Beseda byla uspořádána za pomoci vzdělávací agentury Commservis, uskutečnila se v knihovně a ne třeba ve stranickém sídle. Na pozvánce nebyla ani zmínka o nějaké politické straně. Mělo jít o ryze odbornou a ne politickou akci.

KDU-ČSL vyzývá poslance, kteří opustili KDU-ČSL, aby se vzdali mandátu

Předsednictvo KDU-ČSL vyzývá Miroslava Kalouska, Pavla Severu, Vlastu Parkanovou a Jana Husáka, tedy poslance, kteří ukončili členství v KDU-ČSL a přeběhli k politickému subjektu TOP 09, aby složili poslanecký mandát.

Předsednictvo žádá stranické orgány KDU-ČSL na úrovni krajské a okresní, aby vyzvaly ke složení mandátu ostatní zastupitele, kteří opustili KDU-ČSL a přeběhli do TOP 09.  Důvodem je, že slova a činy členů TOP 09 odporují hodnotám, které vycházejí z křesťanství a které hájí KDU-ČSL. Tito lidé byli zvoleni, aby naplňovali politický program KDU-ČSL.