Nový rok. Tak BACHA!

"Vstup do nového roku je v Třebíči již tradičně spojen s varhanním koncertem. V překrásném prostředí baziliky svatého Prokopa zněla působivá hudba Johanna Sebastiana Bacha v podání skvělého varhaníka Marka Buše – letos již po jednatřicáté. Zcela zaplněný sakrální prostor dával posluchačům zapomenout i na mrazivé počasí, které na Nový rok panovalo.

Adventní setkání 13.12.2016

"V úterý 13.12.2016 proběhlo adventní setkání okresního výboru, předsedů a zástupců MO a hostů. Mezi vzácnými hosty byl náš poslanec MUDr. Vít Kaňkovský, který měl věcné příspěvky a zodpovídal dotazy přítomných. Dalším hostem byl krajský předseda Ing. Jaromír Kalina, taktéž s příspěvkem a odpověďmi na dotazy. Mezi přítomné zavítal s povzbuzením otec Jakub Holík z baziliky sv. Prokopa.