Představujeme naše kandidáty do krajských voleb 2020

Ve volebním programu (https://www.kduvysocina.cz/sites/default/files/2020-08/volebni_program…) věnujeme také značnou část pozornosti rozvoji infrastruktury a dopravy. Náš kandidát ALEŠ KRATINA na 12. místě má k tomuto tématu dost co říct.
Aleš Kratina pracuje jako vedoucí odboru dopravy Městského úřadu Třebíč a ve své práci se mu podařilo prosadit velké dopravní stavby, jakými byly například revitalizace železniční trati ze Zastávky u Brna do Okříšek a obchvatu městyse Vladislav.

Představujeme naše kandidáty do krajských voleb 2020

Kvalitní školství je pro nás důležitým tématem, a proto jsme rádi, že místo na kandidátce KDU-ČSL Vysočina přijal ředitel Katolického gymnázia Třebíč VÍT FELDBABEL!
„Rád bych přispěl svými zkušenostmi z oblasti sociálních služeb a školství, což jsou dvě oblasti, ve kterých jsem profesně působil a působím. Dále bych rád uplatnil na krajské úrovni dlouholeté zkušenosti z komunální politiky a správy města,'' uvádí náš osmnáctý kandidát, který má z uvedených oblastí dostatek zkušeností.

Představujeme naše kandidáty do krajských voleb 2020

PAVEL JANATA je zkušeným politikem a na kandidátce KDU-ČSL Vysočina mu patří jednadvacáté místo! Během své politické kariéry vyzkoušel starostování ve čtyřicetitisícovém městě a také post senátora.
Po absolvování kybernetiky na VUT v Brně pracoval jako technik v brněnských Kancelářských strojích či jako tajemník na Městském úřadě v Třebíči, na kterém pak strávil čtyři roky ve funkci místostarosty.
„Nabízím třicet let zkušeností z veřejné správy v pozici vedoucího úřadu i politika,'' sděluje voličům Pavel Janata, pro něhož jsou největšími koníčky rodina, cestování a hudba.

Nekrvavý mučedník

Chcete se dovědět více o pohnutém osudu olomouckého arcibiskupa a moravského metropolity Josefa Karla Matochy? Potom přijďte na přednášku jeho životopisce, historika a vladislavského faráře P. Jindřicha Zdeňka Charouze, O.Praem., ThD.
Těšíme se na vás v úterý 15. září od 17:00 v okresní kanceláři KDU-ČSL na Karlově náměstí v Třebíči.

Podolské posvícení

Také letos se uskuteční tradiční Podolské posvícení v Jemnici. Zahájíme mší sv. v kostele Jakuba Většího v Jemnici - Podolí, po které bude následovat stavění máje. Všichni jste srdečně zváni také na taneční zábavu s půlnoční tombolou. Těšíme se na vás!