MO KDU-ČSL Stařeč zveřejňuje volební program

MO KDU-ČSL Stařeč zveřejňuje volební program do komunálních voleb na období 2010 - 2014. Distribuce volebního programu proběhne tento týden a obdrží jej všechny domácnosti ve Starči, Kracovicích a Červené Hospodě. Dostupný je i v elektronické podobě na www.kdutrebicsko.cz. Celý program najdete ke stažení v příloze.

Jablkobraní 2010

V sobotu 2.10. se v prostorách fary a opraveného farního dvora v Náměšti nad Oslavou uskutečnil 2. ročník soutěžní přehlídky ovoce, zeleniny, květin a vůbec všeho, co se letos urodilo na zahrádkách v Náměšti a okolí.

Celkem 98 vzorků jablek, hrušek, vína, celerů, dýní, kedlubnů, mrkví, bonsají a rozličných kuriozit doplnila ochutnávka 22 moučníků připravených z jablek. Roztodivné tvary a chutě naladily návštěvníky ke konzumaci čerstvého jablečného moštu, burčáku, nebo smažených bramborových spirál. Domů si každý mohl odnést nějaké to jablíčko z farní zahrady, nebo zahradnické přebytky. K dostání byly také hrnkované chryzantémy, produkty zdravé výživy a nebo výrobky z lýka a drátkované, či háčkované dekorace. Svými výrobky se zapojili také klienti ústavu sociální péče, kteří se v poslední době intenzivně podílejí na veškerém dění ve městě.

Jednání okresní konference ovládla vlídná atmosféra

Obrázek odebrán.V pátek 10. září proběhlo jednání okresní konference KDU-ČSL Třebíč. Na programu měla zejména volbu okresního vedení strany, volbu delegátů mimořádného sjezdu KDU-ČSL a také diskusi členů o budoucnosti strany. Místo jednání bylo tradiční. Dům Jednoty sv. Josefa v Jaroměřicích nad Rokytnou opět přivítal delegáty a hosty konference vzorně připraven. Celkem se sjelo 60 delegátů a cca 20 dalších členů zajímajících se o dění v KDU-ČSL. Kompletní výsledky okresní konference najdete v usnesení, ale vlídná a přátelská atmosféra panující během celého jednání se zprostředkovat příliš nedá. Celou atmosféru konference vám pokusí přiblížit fotogalerie

Krajská konference odložena na 6. listopad

Krajský výbor na svém dnešním zasedání odložil konání krajské konference na 6. listopad 2010. Hlavním důvodem posunutí je nově stanovený termín celostátního sjezdu který se bude konat namísto původního termínu 28. září až ve dnech 20 - 21. listopadu letošního roku. Původní termín krajské konference (18. září) se tedy ruší.

Usnesení Okresní Konference KDU-ČSL Třebíč ze dne 10. září 2010

USNESENÍ
OKRESNÍ KONFERENCE KDU-ČSL TŘEBÍČ
10. září 2010
 
Předsedající okresní konference KDU-ČSL Třebíč jmenuje:
- zapisovatelku: ses. Lenku Zvěřinovou
 
Předsedající okresní konference KDU-ČSL Třebíč určuje:
- ověřovatele zápisu: br. Rostislava Černého
 
Okresní konference KDU-ČSL Třebíč schvaluje:
- program jednání konference
- jednací řád
- volební řád

Termín odevzdání okrskových volebních komisí

Pozor: formuláře byly opraveny. Ve formulářích nemá být u delegovaných lidí rodné číslo ale jen datum narození. Stáhněte si tedy formuláře znovu aby jste použili správnou variantu. Za chybný formulář se omlouváme.
 
 
Vážené sestry, vážení bratři,
je třeba jmenovat okrskové volební komise. Okrskové volební komise mohou být jmenovány jen tam, kde byly podány kandidátky.
Poslední den pro odevzdání u starosty Vaší obce/města je 15.9.2010. (Raději však odevzdejte tiskopis již dříve).
Do každé okrskové volební komise můžete delegovat pouze jednoho člena okrskové volební komise a jednoho náhradníka.
Jmenování do komise podepíše zmocněnec, který zmocňoval místní kandidátku.

Proč kandiduji na krajského předsedu

Milé sestry a milí bratři

Byl jsem navržen okresním výborem Třebíč na funkci předsedy krajského výboru u nás na Vysočině. Nominaci jsem přijal s vědomím, že situace v naší straně není zrovna růžová. Avšak právě v této chvíli je správné nestát stranou. Je třeba aktivně pomoci nastartovat naši stranu tak, aby nedávný neúspěch byl jen dočasnou epizodou. Neúspěšné poslanecké volby nás možná probudí z nečinnosti a letargie. Hlavně nesmíme propadnout pocitu marnosti a zbytečnosti. Na rozdíl od jiných politických stran máme něco navíc. Je to náš program a politické zaměření, které nestaví jen na penězích, hmotném majetku či způsobu přerozdělování peněz. Staví také na dobru a slušnosti. V tom je naše síla i budoucnost. Rozhodně nadějné je i složení kandidátek do komunálních voleb. Kandidují velmi často mladí lidé pro které jsme neztratili přitažlivost a na řadě míst došlo k velké obměně kandidátek za generačně mladší komunální politiky. To znamená i budoucnost naší strany. Na Vysočině najdete na našich kandidátkách 1824 lidí. To je nejvíce ze všech politických stran a současně znamení, že tu stále jsme a není nás málo. Rovněž naši kandidáti do senátu jsou rovnocennými protivníky pro papírové favority voleb a máme šanci, že u nás na Vysočině budeme mít opět senátora. Naše členská základna je také velká a skládá se slušných a poctivých lidí. Jen by ji slušela větší aktivita, které se mnohdy nedostává.